Wednesday, January 27, 2010

soothing" Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim, Dia telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslimin dahulu dan (begitu pula) dalam (al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan supaya kamu pula menjadi orang-orang yang menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kalu kepada Allah, Dia adalah pelindungMu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong" [al-Hajj: 78]No comments: